تبلیغات
پارادیک - کارمند تازه وارد


کارمند تازه وارد

نوشته شده توسط:سام محمودی
جمعه 2 مهر 1389-11:42 ق.ظ

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: یک فنجان قهوه برای من بیاورید. 
صدایی از آن طرف پاسخ داد: شماره داخلی را اشتباه گرفته ای 

می دانی تو با کی داری حرف می زنی ؟ 
کارمند تازه وارد گفت: نه 
صدای آن طرف گفت: من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق 
مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: و تو میدانی با کی حرف میزنی بیچاره. 
مدیر اجرایی گفت: نه 
کارمند تازه وارد گفت: خوبه و سریع گوشی را گذاشت 


تاریخ آخرین ویرایش:- -